3;

Over ons

Comfor bestaat uit een team van professionals, die passie hebben
voor wonen en zorg. Zorg met aandacht, daar draait het om.

Organisatie & bestuur

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Naast de zorginhoudelijke aspecten zijn goed bestuur en verantwoord toezicht belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Comfor werken volgens de Zorgbrede Governance Code.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Comfor. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en is ondersteunend en faciliterend voor zorgprofessionals.

De raad van bestuur van Comfor bestaat uit twee leden:

Anja van den borne
Algemeen directeur

Manfred Kühl
Financieel directeur

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak altijd op het belang van de organisatie.